L  -  T e c h
Bouwkundig - technisch teken- en adviesbureau
De werkzaamheden van bureau L-Tech bestaan uit bouwkundig-technisch tekenwerk, advies naar
installaties en gebouwenbeheer en op het vlak van brandveiligheid, preventie en milieu kunnen we u of uw
interne preventieadviseur bijstaan.
Enkele mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden:

AS-BUILT schema’s van nieuwe of bestaande technische installaties en gebouwen
Opmeten gebouwen en tekenen van bestaande toestand
Tekenen van papier naar diverse CAD-formaten
Specifieke technieken (telefonie, pagers, verpleegoproep, branddetectie, datanetwerken, ....)
Elektrische installaties/verdeelborden - ELEKTRICITEIT, elektrische installaties op de arbeidsplaats
Legionellapreventie
Brandpreventie - NIEUWE REGELGEVING
Evacuatieschema’s, interventieplannen, signalisatieplannen, intern noodplan
Opmaak van dossier aanvraag milieuvergunning en benodigde plannen
Assistentie bij facilitair management (onderhoudsplanning gebouwen en installaties)
Onderhoudsovereenkomst actualisatie teken- preventie-, milieu- en technische dossiers

Mocht u belangstelling hebben, dan zijn wij geheel vrijblijvend bereid om de mogelijkheden
met u te bespreken.
Welkom op de website van L-Tech
© L-Tech - Site by LM